Numer wpisu:4589

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:03/15/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3744/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Poznańska Wyższa Szkoła Biznesu z/s Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku rezygnacji z nauki na uczelni przed rozpoczęciem roku akademickiego, Student jest zobowiązany do zapłaty opłaty, której wysokość jest uzależniona od liczby dni pozostałych do rozpoczęcia roku akademickiego:
- powyżej 30 dni - 50% wysokości półrocznego czesnego,
- od 30 do 15 dni - 70% wysokości półrocznego czesnego,
- od 14 do 1 dnia - 90% wysokości półrocznego czesnego"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 25 października 2012 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 651/12) oddalający apelację pozwanego

Branża:Edukacja


Powrót