Numer wpisu:1241

Data wpisu:09/03/2007

Data wydania wyroku:06/25/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 74/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. w Sopocie

Postanowienie uznane za niedozwolone:" W razie odstąpienia od umowy składka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystąpiła szkoda, za którą Ubezpieczyciel wypłacił odszkodowanie lub jest zobowiązany do jego wypłacenia"

Branża:Usługi ubezpieczeniowe

Wyrok:

Powrót