Numer wpisu:3177

Data wpisu:05/15/2012

Data wydania wyroku:02/14/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 342/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie spółka akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"PZU Życie SA ma prawo w każdej chwili dokonać zmiany świadczeniodawcy"

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 21 października 2011 r. (VI Wydział Cywilny - sygn. akt VI ACa 623/11)

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót