Numer wpisu:5737

Data wpisu:08/05/2014

Data wydania wyroku:01/22/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4313/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Sun House Media Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do (...) odwołania Konkursu bez podania przyczyny (...)"

Branża:Inne usługi


Powrót