Numer wpisu:5682

Data wpisu:05/21/2014

Data wydania wyroku:03/13/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 27823/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Ochrony Konsumentów PATRONUS w Łodzi, Monika Pawlikowska-Hausmann, Józef Ruciński, Wiesław Musa, Tomasz Antosik, Jerzy Maciejewski

Oznaczenie pozwanego:Magdalena Jakubowska-Miąsek - BOSKAS w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli odsyłany towar zostanie zniszczony, zgnieciony na skutek niewłaściwego zapakowania sklep zastrzega sobie prawo do pomniejszenia kwoty zwrotu o wartość wyrządzonej szkody"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót