Numer wpisu:155

Data wpisu:11/18/2004

Data wydania wyroku:09/09/2004

Sygnatura akt:Sygn. Akt XVII Amc 12/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Dom-Invest Sp. z o.o. we Wrocławiu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Cena nabycia nieruchomości (lokalu mieszkalnego) ulegnie zmianie, jeżeli po zakończeniu budowy okaże się, że zakupione powierzchnie lokalu mieszkalnego ulegną zmianie w stosunku do powierzchni przewidzianej w projekcie o więcej niż 2,5%”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót