Numer wpisu:7299

Data wpisu:11/22/2018

Data wydania wyroku:11/14/2017

Sygnatura akt:XVII AmC 2469/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Verona Building Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeżeli rzeczywista powierzchnia użytkowa Lokalu różnić się będzie od określonej w Umowie nie więcej niż +/- 2% okoliczność ta nie wpłynie na wysokość ceny. W przypadku różnicy w rzeczywistej powierzchni użytkowej Lokalu w stosunku do określonej w Umowie większej niż +/- 2%, jeżeli powierzchnia rzeczywista będzie większa, to Kupujący zobowiązany będzie do zapłaty proporcjonalnie wyższej ceny za całą dodatkową powierzchnię (ponad określoną w umowie), zaś jeżeli powierzchnia rzeczywista będzie mniejsza, to Sprzedający zobowiązany będzie do proporcjonalnego obniżenia ceny"

Branża:Nieruchomości


Powrót