Numer wpisu:4768

Data wpisu:05/29/2013

Data wydania wyroku:03/26/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4416/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Tele-Top Grupa Multimedialna Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo zmian w regulaminie w czasie trwania konkursu (...)"

Branża:Inne usługi


Powrót