Numer wpisu:5021

Data wpisu:07/01/2013

Data wydania wyroku:03/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3201/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jolanta Lesyng

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zawarcie przez Klienta umowy sprzedaży z Kupującym wskazanym przez Pośrednika na wyżej wymieniony przedmiot umowy w okresie obowiązywania niniejszej umowy oraz po jej rozwiązaniu uważa się za wykonanie umowy i upoważnia Pośrednika do żądania należnego wynagodzenia"

Branża:Nieruchomości


Powrót