Numer wpisu:1257

Data wpisu:09/04/2007

Data wydania wyroku:05/24/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 67/06

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Maria Staszczyszyn - Daniec

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Rozwiązanie umowy zawartej na zasadzie wyłączności w czasie trwania klauzuli wyłączności możliwe jest tylko w przypadku całkowitej rezygnacji ze sprzedaży"

Branża:Nieruchomości


Powrót