Numer wpisu:2821

Data wpisu:02/22/2012

Data wydania wyroku:02/16/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 292/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:TENE TOUR Maciej Wolski z siedzibą w Poznaniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Biuro nie zwraca pieniędzy z tytułu niewykorzystanych przez Uczestnika świadczeń z jego winy (np. spóźnienie się na miejsce zbiórki, skrócenie pobytu, rezygnacja z części lub całości programu)"

Uwagi:Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie VI Wydział Cywilny z dnia 3 października 2011 r. (sygn. akt VI ACa 874/11) o odzruceniu apelacji

Branża:Turystyka


Powrót