Numer wpisu:4658

Data wpisu:05/20/2013

Data wydania wyroku:03/26/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2127/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:"Keratronik" Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Abonent nie ma prawa dochodzenia odszkodowania w części przewyższającej odszkodowanie obliczone zgodnie z ust. 3-6"

Branża:Inne usługi


Powrót