Numer wpisu:5259

Data wpisu:09/17/2013

Data wydania wyroku:04/05/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 9856/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Kancelaria Krajewska spółka jawna w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zgłaszania nieruchomości do obrotu w imieniu lub na rzecz osoby trzeciej, jeśli ta osoba nie zapłaci wynagrodzenia pośrednika w terminie, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić wynagrodzenie, bez względu na stosunek łączący go z tą osobą"

Branża:Nieruchomości


Powrót