Numer wpisu:366

Data wpisu:03/01/2005

Data wydania wyroku:11/22/2004

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 55/03

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Budlex Sp. z o.o. w Toruniu

Postanowienie uznane za niedozwolone:„Kupujący nie może odmówić odbioru przedmiotowego lokalu podczas drugiego odbioru technicznego z powołaniem się ma nowe wady, których istnienie mógł stwierdzić podczas pierwszego odbioru”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót