Numer wpisu:5821

Data wpisu:10/09/2014

Data wydania wyroku:07/17/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 9781/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Szymon Wysocki-Moryc CentroGroup w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Obniżenie ceny sprzedaży przez Zamawiającego w wyniku negocjacji bez obecności Pośrednika nie wpływa na wysokość wynagrodzenia, prowizja będzie naliczana od ceny ofertowej"

Branża:Nieruchomości


Powrót