Numer wpisu:4450

Data wpisu:04/10/2013

Data wydania wyroku:02/06/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 1855/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Tomasz Zaniewski

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zdjęcia i opisy produktów mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą reklamacji"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót