Numer wpisu:7391

Data wpisu:12/11/2018

Data wydania wyroku:10/21/2016

Sygnatura akt:XVII AmC 2936/14

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie, XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jolanta Staszkiewicz, Marek Staszkiewicz

Oznaczenie pozwanego:Echo-Nowy Mokotów spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - spółka komandytowa w Kielcach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kwota kaucji podlegać będzie przepadkowi na rzecz Dewelopera tytułem odszkodowania za wstrzymanie sprzedaży lokalu mieszkalnego, jeśli Klienci nie przystąpią do zawarcia Umowy deweloperskiej z własnej winy"

Branża:Nieruchomości


Powrót