Numer wpisu:4728

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:01/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3810/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris" z siedzibą w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Daniel Brzeziński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Jeśli wszystkie ww. warunki zwrotu towaru zostaną spełnione, zwrot pieniędzy w wysokości ceny odesłanego towaru (zwrotowi nie podlegają koszty dostawy) nastąpi niezwłocznie,..."

Branża:Handel elektroniczny


Powrót