Numer wpisu:1401

Data wpisu:05/07/2008

Data wydania wyroku:09/07/2007

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 92/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia "Inwest-Dom" w Bielsku Białej

Postanowienie uznane za niedozwolone:" Członek może z ważnych przyczyn odstąpić od umowy, jednakże tylko za uprzednim wskazaniem następcy, który wstąpi w jego prawa i obowiązki. "

Branża:Nieruchomości


Powrót