Numer wpisu:3651

Data wpisu:08/21/2012

Data wydania wyroku:05/25/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 5354/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie na rzecz ochrony Praw Konsumentów i Obywateli z siedzibą w Bydgoszczy

Oznaczenie pozwanego:Alicja Smolana

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sprzedawca nie bierze odpowiedzialności za utratę danych klienta i związane z tym konsekwencje"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót