Numer wpisu:5798

Data wpisu:08/29/2014

Data wydania wyroku:07/22/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 4826/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Dziedzic sp. z o.o. w Namysłowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Sklep zwraca pieniądze za towar, potrącając koszty wysyłki wyliczone przez sklep podczas składania zamówienia przez klienta"

Branża:Sprzedaż konsumencka


Powrót