Numer wpisu:2602

Data wpisu:10/11/2011

Data wydania wyroku:03/31/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 986/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:emonety.pl S.A. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych od ich wpłynięcia i w tym czasie klient zostanie poinformowany o dalszym postępowaniu reklamacyjnym"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót