Numer wpisu:5273

Data wpisu:09/17/2013

Data wydania wyroku:05/27/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 6586/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Nieruchomości "Twój Dom" B.Olech, R. Olech spółka jawna w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zawarcia umowy na czas nieokreślony, stronom przysługuje wypowiedzenie niniejszej umowy za zgodą obu stron na piśmie w terminie 1 miesięcznym"

Branża:Nieruchomości


Powrót