Numer wpisu:4684

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:02/20/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3533/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów i Uczciwej Konkurencji Pomiędzy Przedsiębiorstwami Clarity w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Wojciech Kuc

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym opakowaniu (niezniszczonym), nie będzie nosił żadnych śladów użytkowania lub uszkodzeń oraz będzie zawierał wszystkie elementy wchodzące w skład/komplet danego artykułu. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać zabezpieczony przed zniszczeniem na adres Erbel Cosmetics na koszt Kupującego"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót