Numer wpisu:509

Data wpisu:09/07/2005

Data wydania wyroku:06/13/2005

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 20/04

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Południe” sp. z o.o. w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:„W razie śmierci Partycypanta umowa niniejsza ulega wygaśnięciu, a prawo do wskazywania Najemców przechodzi na wskazanego wcześniej Towarzystwu następcy Partycypanta z tytułu niniejszej umowy. Jeżeli Partycypant nie wskazał swojego następcy wówczas prawo do wskazywania Najemców przechodzi na Towarzystwo.”

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót