Numer wpisu:5090

Data wpisu:08/02/2013

Data wydania wyroku:03/28/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 8441/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jerzy Partyka

Oznaczenie pozwanego:Joanna Piasecka

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zdjęcia i opisy produktu mają charakter informacyjny i nie mogą być podstawą do reklamacji"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót