Numer wpisu:2962

Data wpisu:03/23/2012

Data wydania wyroku:12/13/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 3745/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Phonesat Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Administratorowi przysługuje wyłączne prawo wiążącej Użytkowników interpretacji niniejszego Regulaminu"

Branża:Usługi telekomunikacyjne


Powrót