Numer wpisu:3442

Data wpisu:07/31/2012

Data wydania wyroku:12/16/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 2064/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda: Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Odstąpienie od umowy ubezpieczenia dodatkowego skutkuje odstąpieniem od umowy ubezpieczenia podstawowego"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 grudnia 2010 r. Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia VI Aca 617/11

Branża:Usługi ubezpieczeniowe


Powrót