Numer wpisu:4703

Data wpisu:05/22/2013

Data wydania wyroku:01/31/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 4469/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnoplskie Stowarzyszenie na rzecz ochrony praw konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:PBMedia Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"PBDruk nie ponosi odpowiedzialności za jakość i terminowość przesyłek kurierskich"

Branża:Inne usługi


Powrót