Numer wpisu:5781

Data wpisu:08/14/2014

Data wydania wyroku:05/29/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 6541/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Karolina Gogołkiewicz - "ADLER-DOM" w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"W przypadku zwłoki w zapłacie prowizji określonej w par. 7 Oferujący (...) pokryje koszty przekazania sprawy do windykacji"

Branża:Nieruchomości


Powrót