Numer wpisu:4747

Data wpisu:05/28/2013

Data wydania wyroku:07/27/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 3272/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - XVII Wydział Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "EXECUTIO IURIS" w Katowicach

Oznaczenie pozwanego:Dariusz Furgoł - WP-RAT Dariusz Furgoł w Katowicach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"18. Sklep Wędkarska Polska nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez pocztę oraz inne firmy kurierskie"

Uwagi:Wyrok Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 22 stycznia 2013 r. utrzymujący w mocy w całości wyrok zaoczny z dnia 27 lipca 2012 r.

Branża:Handel elektroniczny


Powrót