Numer wpisu:4568

Data wpisu:04/30/2013

Data wydania wyroku:03/06/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3766/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maria Czarnek

Oznaczenie pozwanego:Leszek Stoiński -CZESCIDOAMERYKANOW.PL

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zwrotowi nie podlegają części źle zamówione przez klienta"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót