Numer wpisu:5148

Data wpisu:08/07/2013

Data wydania wyroku:01/23/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 2701/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Angell Nyga

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Powyższa kwota może ulec zmianie odpowiednio do uzyskanej ceny sprzedaży nieruchomości"

Branża:Nieruchomości


Powrót