Numer wpisu:4536

Data wpisu:04/24/2013

Data wydania wyroku:02/12/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3394/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Jacek Śliwiński

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Zleceniodawcy nie przysługuje prawo potrącenia kwot roszczenia od aktualnych, przeszłych bądź przyszłych należności wobec Zleceniobiorcy"

Branża:Inne usługi


Powrót