Numer wpisu:5805

Data wpisu:09/11/2014

Data wydania wyroku:06/25/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 21884/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Igor Wagner, Agnieszka Zglińska, Sylwia Lipińska, Iwar Hausmann, Piotr Marciniak, Paweł Pyć

Oznaczenie pozwanego:Anna Skiba - E-dystrybucja w Suchym Lesie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w obecności pracownika poczty polskiej lub kuriera, zgłoszenia stosownej reklamacji do firmy przewozowej oraz poinformowania o tym fakcie sklepu internetowego GattaBT"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót