Numer wpisu:4730

Data wpisu:05/24/2013

Data wydania wyroku:01/25/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 3019/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Na Rzecz Podnoszenia Świadomości Konsumenckiej "Executio Iuris"

Oznaczenie pozwanego:Izabela Rechul

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót