Numer wpisu:2097

Data wpisu:11/08/2010

Data wydania wyroku:07/29/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 628/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie-Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Tomasz Bugajski

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa "Nowy Prokocim" z/s w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony oświadczają, że w przypadku rozwiązania umowy przez Stronę zobowiązaną do kupna, Spółdzielnia odstąpi od potrącenia 5% wpłaconej sumy pieniędzy z chwilą, gdy strona zobowiązana do kupna wskaże nowego nabywcę, który wstąpi w jej prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy"

Branża:Nieruchomości


Powrót