Numer wpisu:5811

Data wpisu:09/17/2014

Data wydania wyroku:06/25/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 31693/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Monika Pawlikowska-Hausmann, Tomasz Antosik, Michał Chołys, Jerzy Maciejewski, Wiesław Musa, Józef Ruciński

Oznaczenie pozwanego:Agnieszka Gabrysiak, Anna Gabrysiak - VIRTUAL MARKET S.C. w Łodzi

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Do odsyłanego towaru należy dołączyć wydrukowany i wypełniony formularz reklamacji z naszej strony, oryginał faktury oraz protokół szkody sporządzony w obecności kuriera. Tylko wtedy reklamacja z tytułu uszkodzenia produktu w trakcie transportu zostanie przez nas uwzględniona"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót