Numer wpisu:3664

Data wpisu:08/30/2012

Data wydania wyroku:12/27/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 75/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Jarosław Knieć

Oznaczenie pozwanego:ABM INVESTMENTS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa w Krakowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Warunkiem zawarcia umowy przyrzeczonej sprzedaży konkretnego lokalu mieszkalnego jest wywiązanie się przez stronę zobowiązaną do kupna z wszelkich zobowiązań finansowych zgodnie z niniejszą umową, a w szczególności wpłacenie na rachunek bankowy Spółki całej ceny tego lokalu mieszkalnego"

Branża:Nieruchomości


Powrót