Numer wpisu:5288

Data wpisu:09/20/2013

Data wydania wyroku:05/23/2013

Sygnatura akt:XVII AmC 11522/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Maciej Marcinkowski

Oznaczenie pozwanego:Computex sp. z o.o. sp. k. w Nieporęcie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego nie oznacza dostępności towarowej i możliwości realizacji zamówienia"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót