Numer wpisu:2489

Data wpisu:09/13/2011

Data wydania wyroku:03/31/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1157/10

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:Antoni Monach - "Biuro Turystyczne PROJEKT" z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim

Postanowienie uznane za niedozwolone:"BT PROJEKT nie dokonuje zwrotu wartości świadczeń, które nie zostały przez Uczestnika wykorzystane w całości lub w części z jego winy, np.spóźnienie się na zbiórkę, skrócenie pobytu, itd."

Branża:Turystyka


Powrót