Numer wpisu:5819

Data wpisu:10/09/2014

Data wydania wyroku:07/22/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 8998/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:NORDHAUS NIERUCHOMOŚCI sp. z o.o. w Gdańsku

Postanowienie uznane za niedozwolone:"(...) Zamawiający w przypadku występowania w imieniu lub na rzecz osób trzecich - przy ewentualnym braku lub przekroczeniu zakresu umocowania, a także w przypadku odmowy zaspokojenia roszczeń przez osobę/firmę przez niego reprezentowaną zaspokoi wszelkie roszczenia z tego wynikające, w tym skierowane do Przedsiębiorcy"

Branża:Nieruchomości


Powrót