Numer wpisu:3040

Data wpisu:04/12/2012

Data wydania wyroku:11/22/2011

Sygnatura akt:XVII AmC 1894/11

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Ogólnopolskie Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Praw Konsumentów z siedzibą w Warszawie

Oznaczenie pozwanego:PANAX, Kubala, Ryznar Spółka jawna z siedzibą w Strzyżowie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Odstąpienie jest ważne wyłącznie w przypadku, jednoczesnego zwrócenia przesyłki przez zamawiającego wraz ze wszystkimi zamówionymi produktami w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach, przechowywanych zgodnie z instrukcją dołączoną do produktu"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót