Numer wpisu:4513

Data wpisu:04/22/2013

Data wydania wyroku:10/09/2012

Sygnatura akt:XVII AmC 4213/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Urszula Rosa - Urszula Rosa Firma Handlowo-Usługowa "Kropla"

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Kropla nie ponosi odpowiedzialności za szkody polegające na utracie korzyści, zysków lub dochodów zarówno w stosunku do klienta, jak i osób trzecich"

Branża:Inne usługi


Powrót