Numer wpisu:5820

Data wpisu:10/09/2014

Data wydania wyroku:07/17/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 9785/12

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie "Towarzystwo Lexus" z siedzibą w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Szymon Wysocki-Moryc CentroGroup w Gdyni

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony ustalają iż, wynagrodzenie określone w par. 5 staje się należne również w przypadku braku odpowiedzi w terminie do 7 dni od dnia złożenia przez wskazanego Kontrahenta w formie pisemnej deklaracji woli zakupu nieruchomości"

Branża:Nieruchomości


Powrót