Numer wpisu:1286

Data wpisu:11/30/2007

Data wydania wyroku:09/05/2006

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII Amc 120/05

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie pozwanego:Wyższa Szkoła Działalnosci Gospodarczej w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wysokość czesnego może się zmienić. Zmiana nie może następować częściej niż raz w semestrze."

Uwagi:Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8 maja 2007 r. (Sygn akt VI ACa 14/07)

Branża:Edukacja

Wyrok:

Powrót