Numer wpisu:1651

Data wpisu:07/22/2009

Data wydania wyroku:10/06/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 271/07

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Zbigniew Domaszewicz

Oznaczenie pozwanego:Spółdzielnia Mieszkaniowa DOM 2000 w Brzezinach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Ustalone w trybie określonym w ust. 5-9 koszty (z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 4 pkt 1 i 10) w przeliczeniu na 1 m2 powierzchni przeliczeniowej lokalu mogą zostać zróżnicowane w zależności od cech poszczególnych lokali (np. niestandardowej powierzchni balkonu, logii, tarasu przynależnego ogródka i innych)."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót