Numer wpisu:2121

Data wpisu:01/04/2011

Data wydania wyroku:07/19/2010

Sygnatura akt:XVII AmC 653/09

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Stowarzyszenie Towarzystwo Lexus w Poznaniu

Oznaczenie pozwanego:Nowa Itaka Sp. z o.o. w Opolu

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Wzrost ceny imprezy może nastąpić w każdym przypadku, gdy zmiana regulacji prawnych powoduje zwiększenie kosztów ponoszonych przez biuro, bądź też zwiększenie takie powodowane jest wzrostem cen towarów lub usług składających się na ostateczną cenę imprezy"

Branża:Turystyka


Powrót