Numer wpisu:1588

Data wpisu:04/29/2009

Data wydania wyroku:12/17/2008

Sygnatura akt:Sygn. akt XVII AmC 2/08

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Teresa i Tadeusz Janeccy i inni

Oznaczenie pozwanego:Agro-Man Sp. z o.o. w Warszawie

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Strony oświadczają, że w związku z dokonanym rozliczeniem znoszą między sobą wszelkie roszczenia wynikające z wykonania umowy na wybudowanie i sprzedaż lokalu mieszkalnego poza wynikającymi bezpośrednio z niniejszego aktu oraz bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa."

Branża:Nieruchomości

Wyrok:

Powrót