Numer wpisu:5749

Data wpisu:08/11/2014

Data wydania wyroku:05/27/2014

Sygnatura akt:XVII AmC 22368/13

Nazwa i siedziba sądu:Sąd Okręgowy w Warszawie - Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Oznaczenie powoda:Iwar Hausmann, Władysław Hausmann, Piotr Marciniak, Agnieszka Wagner, Joanna Marciniak, Igor Wagner, Agnieszka Zglińska, Zbigniew Nowacki, Katarzyna Panufnik, Jadwiga Pawlikowska, Paweł Pyć, Sylwia Lipińska

Oznaczenie pozwanego:Flowerpoint sp. z o.o.w Łomiankach

Postanowienie uznane za niedozwolone:"Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi z chwilą potwierdzenia Zamówienia przez Klienta poprzez kliknięcie w link potwierdzający w mailu przysłanym Klientowi przez Sklep"

Branża:Handel elektroniczny


Powrót